SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Železničná doprava

Železničná doprava patri k základným prvkom našich služieb.

Pri zabezpečovaní prepravy po železnici garantujeme:

  • v krajinách Európy využívame vozňový park národných železničných operátorov a súkromné vozne (cisterny, špeciálne vozne),
  • v Rusku, Bielorusku, Kazachstane, Uzbekistane, na Ukrajine využívame vozne voľného obehu národných železníc a súkromné vozne Ukrajinských železníc UTLC, LISKI, PGK v Ukrajine, plošinové vozne TRC, súkromné kryté vozne ruských operátorov s objemom 138 m³ a 158 m³,
  • zabezpečíme pristavenie špeciálnych veľkopriestorových vagónov na nakládku typu Habbillns, Hirrs a pod. na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku a v iných štátoch,
  • zabezpečíme pristavenie súkromných vozňov širokého rozchodu na nakládku na Slovensko (st. Čierna nad Tisou, Maťovce, Haniska pri Košiciach, Dobrá a iné), do Maďarska (st. Záhony), do Poľska (st. Slawkow),
  • zabezpečíme pristavenie európskych vozňov na nakládku na Ukrajine (st. Čop, Batevo a iné),
  • organizujeme skladovanie a prekládku tovaru na slovensko - ukrajinskom, maďarsko-ukrajinskom, poľsko- ukrajinskom prechode z rôzneho rozchodu koľají s poskytnutím avíza o prekládke, fotografií z prekládky, kópií nákladných listov SMGS/CIM po prekládke, kópii colných deklarácii, podľa potreby vykonaním nezávislej inšpekcie (survey SGS) kvality prekládky, upevnenia tovaru vo vozni, celistvosť balenia a tovaru s vystavením certifikátu,
  • organizujeme prečerpanie tekutých tovarov (napr. ropné výrobky) z európskych cisterien do cisterien širokého rozchodu so zabezpečením širokých cisterien do st. Čierna nad Tisou a naopak,
  • každodenné sledovanie vagónov počas prepravy od stanice nakládky do stanice určenia s následným informovaním zákazníkov, operatívnym odstránením príčin zadržania vagónov počas prepravy,
  • zmenu režimov a výmenu prevozných dokumentov v pohraničných staniciach (reexpedícia) a colným odbavením nákladu.
Železničná doprava Železničná doprava Železničná doprava
Line