SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Zamestnanci

Sergej Goďmaš

Sergej Goďmaš

Prezident

Tel.: +421 2 593 040 91
Mail: sginvest@sginvest.sk

Narodený 16.12.1964 v m. Torez, Ukrajina.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Vysokej vojenskej inžinierskej škole vládnych komunikácií. Zástupca Obchodnej a priemyselnej komory Kazachstanu na Slovensku.

Je prezidentom holdingu SG.Invest, do ktorého sa v roku 1999 začlenila aj spoločnosť Slovrael, s.r.o. Publicista, spoluautor monografií „Podkarpatská Rus a Ukrajina“ a „ Dejiny republiky Podkarpatská Rus“. Zástupca Obchodnej a priemyselnej komory republiky Kazachstan na Slovensku.Ing. Anatolij Bondarenko

Ing. Anatolij Bondarenko

Výkonný riaditeľ
Konateľ firmy Slovrael, s.r.o.

Tel.: +421 2 593 040 96
Mail: anatoli@sginvest.sk

Narodený 3.8.1961 v m. Šack, Ukrajina.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Dnepropetrovskej vysokej škole inžinierov transportu zo špecializáciou Riadenie dopravnými procesmi železničného transportu . Po ukončení štúdia pracoval na železnice Ukrajiny (Ukrzaliznica) na rôznych postoch. Naposledy pracoval ako prednosta stanice Čop, Ukrajina.

Od roku 1999 je vykonnym riaditelom spoločnosti Slovrael, s.r.o.Ing. Ján Trhan

Ing. Ján Trhan

Manažér
Špecialista pre normálny rozchod.

Tel.: +421 2 593 040 95
Mail: trhan@sginvest.sk

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore prevádzka a ekonomika železničnej dopravy na Žilinskej univerzite (VŠDS) Žilina v roku 1978. Po ukončení štúdia pracoval v prevádzke v pohraničnej železničnej stanici Štúrovo so spoločnými službami s MÁV železnicou v rôznych funkciách, naposledy do roku 2000 ako námestník prednostu stanice pre prepravu. Od roku 2000 do 2005 vykonával u ŽSR funkciu prednostu Obchodno prepravnej správy v Bratislave a v rokoch 2005 – 2006 prednostu Strediska nákladnej prepravy v Nových Zámkoch. V roku 2007 pracoval u ŽSR v železničnej stanici Bratislava východ na technickom úseku.

Od roku 2008 pracuje vo firme SLOVRAEL, s.r.o. Riadi úsek železničných preprav po Európskej Únie a prekladiskami na území Slovenska, Maďarska a Poľska.Mgr. Krylov Evgeny

Mgr. Krylov Evgeny

Tel.: +421 2 593 040 94
Mail: krylov@sginvest.sk

Špecialista na cestnú, kombinovanú a multimodálnu prepravu.

Zameranie: kamiónová a železničná preprava tovaru vnútri EÚ, do/z Ruska, Ukrajinu, Gruzínsko, Arménsko, Uzbekistan, Kazachstan a ďalšie krajiny SNŠ. Má ukončene vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Od roku 2008 pracuje vo firme SLOVRAEL, s.r.o. Riadi úsek kamiónových preprav, nadrozmerných a ťažkých preprav, kontajnerových a kombinovaných preprav. Zabezpečuje prekládku tovarov na pohraničných termináloch na Slovensku, Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine.Ján Mihalčík

Ján Mihalčík

Tel.: +421 2 593 04 091
Mail: sginvest@sginvest.sk

Narodený 6.7.1942 v Čerhove

Má ukončené stredoškolské vzdelanie na SOU železničnom Gelnici v roku 1959. Po jej ukončení pracoval v rôznych funkciách na ČSD, ŽSR a Železničnej spoločnosti naposledy ako vedúci Prechodovej kancelárie pohraničnej prechodovej a prekládkovej stanice Čierna nad Tisou.

Od roku 2002 pracuje vo firme SLOVRAEL, s.r.o. ako vedúci pobočky Slovrael, s.r.o. Čierna nad Tisou.

Line