SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Voľný čas

SPLAV VĎAKY, 28-29.7.2012, rieka HRON

Tradičný letný Splav „Vďaky“ na vodách rieky Hron.

Na prelome mesiacov Júl a august sa každoročne koná po vodách rieky Hron už tradičný „Splav vďaky“. Je to splav pripomínajúci si obete SNP, ale aj obete svojich vodákov, ktorí vo vodách rieky Hron nechali svoje životy.

V roku 2012 sa na tomto splave zúčastnili všetci zamestnanci našej firmy a tak si uctili všetky obete, ktoré si každý rok pri tejto príležitosti pripomímame.

Samozrejme na žiadnom splave nechýbajú „skalní“ vodáci, ktorých dopĺňajú aj nováčikovia a samozrejme, družná nálada a večerný táborák na brehu Hrona v táborisku Budča.

Splav má už odskúšanú trasu, ktorá začína v Šalkovej, po prvom dni plavby sa regenerujú sily v táborisku Budča a po úspešnom absolvovaní celej trasy sa končí v lodenici Hliníku nad Hronom. Celá trasa má približne 50 km a trvá dva dni.

Účastníci na svojich plavidlách odolávajú nástrahám perejí bystrej vody a zdolávajú aj pomalé vody hlbočín a priehrad, ktorých na rieke Hron každý rok pribúda. nechýbajú nútené kúpele v chladnej vode, prehliadky zaujímavostí (Hronsek), či občerstvenie v tábore vo Vlkanovej, všetko za družnej kolegiálnej pomoci ostatných účastníkov Splavu.

Line