SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Služby

Každému klientovi, ktorý sa obráti na spoločnosť SLOVRAEL, s.r.o. ponúkame:

  • individuálny prístup, pomoc a radu v oblasti prepravy,
  • vypracovanie optimálnej logistiky pre konkrétny druh tovaru s využitím rôznych druhov dopravných prostriedkov (železničná , cestná, vodná alebo ich kombináciou (multimodálna),
  • výpočet a ponuku konkurenčne schopných cien exportných a importných prepráv cez Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Ukrajinu, Rusko, Bielorusko, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Turkménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko, Moldavsko, Lotyšsko, Estónsko, Litvu, Srbsko a iné,
  • zabezpečenie expedície nadrozmerných a ťažkých nákladov v smere Západ - Východ - Západ s organizáciu prekládky,
  • poistenie tovaru počas prepravy proti všetkým druhom rizika,
  • v prípade vzniku nepríjemných situácii našu pomoc alebo priamu účasť pri ich riešení,
  • možnosť účasti právnikov pri riešení vzniknutých sporných otázok v krajinách Strednej a Východnej Európy a Ázie.
Line