SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Personálna politika

Firemná personálna politika je zameraná na vytvorenie tímu profesionálov, ktorý je schopný riešiť každodenné pracovné otázky a dosiahnuť strategické ciele.

Personálna politika sa buduje na ponímaní toho, že kolektív zamestnancov je základnou hodnotou spoločnosti.

Spoločnosť sa stará o to, aby zamestnanci videli výsledky svojej práce ako príspevok k celkovému rozvoju spoločnosti a spájať ich s úsilím o výsledky a úspechy spoločnosti ako celku.

Vedenie spoločnosti pri svojej činnosti dodržuje Zákonník práce Slovenskej republiky a tým vytvára podmienky pre svojich zamestnancov, ktoré sú potrebné k úspešnej práci. Venuje veľkú pozornosť rozvoju a motivácii zamestnancov, vytvára mravné a ekonomické stimuly, rovnako ako prispieva k sociálnemu zabezpečeniu. Spoločnosť poskytuje zamestnancom sociálne istoty a výhody, vrátane zdravotného vyžitia počas pobytu zamestnancov a ich rodín v hoteli Grand Hotel Sergijo **** v Piešťanoch, Slovenská republika, ktorý je súčasťou holdingovej spoločnosti "SG INVEST“.

Line