SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

O spoločnosti

Spoločnosť SLOVRAEL, s.r.o. pracuje na trhu špedičných služieb od roku 2000. Realizujeme komplexné služby v oblasti špedície tranzitných, exportno - importných tovarov na sieti železničných dopravných podnikov Európy a Ázie, lodnou dopravou, kamiónovou dopravou a tiež kombinovanou dopravou. Vo svojej práci je spoločnosť samostatná a nezávislá od iných subjektov.

SLOVRAEL, s.r.o. je spoľahlivý partner v oblasti logistických služieb mnohých známych európskych, ruských, ukrajinských spoločností. Medzi stálych zákazníkov spoločnosti patria mnohé kľúčové firmy strednej a východnej Európy, ktorých mená môžu slúžiť odporúčaniu našej profesionality, kvality a spoľahlivosti poskytovaných služieb.

V súvislosti s tým železničná spoločnosť Kazachstanu „Národná spoločnosť „Kazachstan Temir Žoly“ a.s., poverila firmu SLOVRAEL, s.r.o. prezentovať svoje záujmy v krajinách strednej a východnej Európy.

Počas svojej dlhoročnej špedičnej činnosti Slovrael, s.r.o. za konkurencieschopné ceny zabezpečuje prepravy v smere Západ – Východ a naopak nasledovných tovarov: hygienické výrobky, papier, ohňovzdorné materiály, výrobky zo skla, ocele a plastu, slad, cukor, konzervy, nákladné a osobné automobily, pneumatiky, sanitárno – technické zariadenia, produkty chemického priemyslu, drevo a výrobky z dreva, nafty, propán-butánu, nadrozmerné a ťažké výrobky, električky, vrtuľníky a iné.

Smerom Východ – Západ majú základné miesto špedícia uhlia, technického uhlíku (sadza), papieru a dreva. S prepravou týchto komodít má naša spoločnosť bohaté skúsenosti.

Za obdobie trvania spoločnosti, vyhrajúc niektoré tendre, firma zabezpečovala prepravy stavebného a montážneho zariadenia, výrobných technológií na výroby kyselín a asfaltu zo Slovenska a Čiech do Ruska a Arménska. V priebehu posledných troch rokov spoločnosť v úzkej spolupráci s firmou NEK Odessa zabezpečovala dodávky stavebnej a výrobnej technológie z krajín strednej a západnej Európy potrebné k ťažbe a spracovaniu zemného plynu v Jamalo-Neneckej autonómnej oblasti Ruska.

Vláda Slovenskej republiky po tri roky poverovala firmu SLOVRAEL, s.r.o. zabezpečovaním prepravy humanitárnej pomoci pre Indonéziu. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje aj prepravy vojenského kontingentu mierových síl do Kosova.

V roku 2012 firma SLOVRAEL, s.r.o. spolu s českou firmou ČD Logistics, a.s. v úzkej spolupráci s ukrajinskou firmou OOO Intertransgrup zabezpečovala prepravy dvoch šesťvozových elektrických jednotiek výrobcu ŠKODA z Čiech na Ukrajinu, ktoré boli nasadené na prepravu cestujúcich počas konania Majstrovstiev Európy vo futbale.

V spoločnosti pracujú špecialisti, ktorí boli dlhé roky vedúcimi pracovníkmi železníc Slovenska a Ukrajiny.

Line