SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575

Naša firma v priebehu roku 2012 zabezpečovala prepravy nových elektrických motorových jednotiek od výrobcu ŠKODA vagónka Ostrava.

V prvom polroku 2012 to boli dve jednotky EJ 675 šesťvozňové pre Ukrajinské železnice do stanice Charkov a v mesiaci november 2012 to boli dve jednotky EJ 575 pre Litovské železnice do mesta Vilnius. Pretože tieto jednotky sú vyrábané na prevádzku po širokorozchodnej koľaji 1520 mm, sú k tomu prispôsobené aj obrysy jednotky a tým je to na normálnom rozchode mimoriadna zásielka s prekročenou nakladacou mierou, čo vyžaduje zvýšené nároky na prípravu a zabezpečenie prepravy každej súpravy osobitne.

Každú súpravu preberá veľmi dôsledne komisia ukrajinských železníc už v PPS Maťovce a až potom odchádza do Užhorodu ku skompletizovaniu celého vlaku a za doprovodu strážnej služby až do stanice určenia.
Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575 Prepravy nových elektrických motorových jednotiek EJ 675, EJ 575
Line