SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Misia

Poslanie spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. spočíva v tom, aby zabezpečila každému zákazníkovi, ktorý sa na nás obráti, optimálnu a efektívnu dopravnú logistiku, ktorá bude spájať rozličné druhy dopráv. Iba tak vieme zabezpečiť úspešné fungovanie jeho obchodu.

Strategickým cieľom rozvoja spoločnosti je upevnenie vzťahov so zákazníkmi prostredníctvom komplexného riešenia existujúcich logistických úloh.

Line