SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Kontajnerová doprava

Pri preprave kontajnerov využívame rozličné kontajnery (20´DC, 40´DC, 40´HC, bulk-container, tunk-container) rôznych operátorov, napr. LISKI, TransContainer.

Zabezpečíme a pristavíme 20´ft a 40´ft kontajnery na Slovensko, do Česka, Poľska, Maďarska na nakládku tovarov, smerujúcich do Ruska, Kazachstanu, Ukrajiny, Uzbekistanu, Kirgizska a iných krajín SNŠ, Činy. Rovnako tak zabezpečíme aj spätné prepravy tovarov v kontajneroch.Kontajnerová doprava Kontajnerová doprava Kontajnerová doprava
Line