SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

História

Firma SLOVRAEL, s.r.o. bola ustanovená dňa 8.decembra 2000, v Bratislave, Slovenskej republike a základnou činnosťou firmy bola preprava tovarov kamiónovou dopravou. V rokoch 2003 – 2006 Slovrael, s.r.o. rozšíril svoje pôsobenie aj na železničnú a kontajnerovú dopravu.

Začiatkom roku 2008 s príchodom nových špecialistov do firmy sa začal Slovrael, s.r.o. orientovať aj na organizovanie kombinovaných a multimodálnych prepráv s využitím kamiónovej, železničnej a riečnej dopravy.

8. decembra 2010 roku firma SLOVRAEL, s.r.o. oslávila svoje 10.ročné jubileum. Slávnosť bola organizovaná v hoteli Grand Hotel SERGIJO **** v Piešťanoch, Slovenská republika, kde boli pozvaní reprezentanti Veľvyslanectva Ruskej federácie, Ukrajiny, Bieloruska na Slovensku, vedenie ZSSK Cargo Slovakia, generálni zástupcovia ruských železníc RŽD, ukrajinskej železnice Ukrzaleznica, naši partneri špeditérskej činnosti zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, Kazachstanu.

10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o.

10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o. 10. výročie založenia spoločnosti SLOVRAEL, s.r.o.
Line