SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Dobročinnosť

Jedným z dôležitých aspektov činnosti firmy SLOVRAEL, s.r.o. v sociálnej oblasti je charitatívna pomoc:

  • Financovanie židovskej škôlky na Slovensku. Finančná pomoc pre Sinagogu pri vydávaní každoročného kalendára (pán Mayers).
  • Poskytnutie finančných prostriedkov na dopravu občanov Ukrajiny, ktorí bývajú a pracujú na Slovensku do volebných okrskov počas volieb prezidenta Ukrajiny.
  • Poskytnutie finančnej pomoci Veľvyslanectvu Ukrajiny na Slovensku na uskutočnenie kultúrnej výmeny v rámci festivalov národného umenia.
  • Finančná pomoc v organizovaní vystúpení hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka pod vedením Michala Kaliňáka ukrajinskej komunity na Slovensku,
  • Financovanie 4. ročného vzdelávania huslistky Olesya Kurylyak na Univerzite múzických umení vo Viedni, ktorá momentálne je členkou orchestra Viedenskej štátnej opery a Viedenskej filharmónie,
  • Finančný príspevok na operáciu srdca pre občana Ukrajiny pána Alexandra Kolesnikova, m. Ľvov, ul. Mikolajčuka 36/108.
  • Poskytnutie finančnej pomoci Pravoslávnej crkvi v Bratislave.
Line