SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL SLOVRAEL

SLOVRAEL

Cestná doprava

Poskytujeme špedičné služby v oblasti cestnej dopravy.

Zameriavame sa prevažne na kamiónovú prepravou tovarov do Nemecka, Francúzska, Talianska, Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, Srbska, Maďarska, Poľska.

Zabezpečíme kamiónovú prepravu tovaru do Ruska, Kazachstanu, Turkménska, Uzbekistanu, Bieloruska, Moldavska, na Ukrajinu.

Ponúkame špedičné služby aj pri cestnej preprave nadrozmerných a ťažkých tovarov.

Zabezpečíme kombinované a multimodalné prepravy tovarov z Európskej Únie do Ruska, Kazachstanu, Uzbekistanu, Arménska, Gruzínska, Azerbajdžanu a ďalších krajín SNŠ s využitím prekládkových a skladových kapacít Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska: napr. kamiónová doprava + železničná doprava, kamiónová doprava + prekládka do kontajnerov + železničná doprava, kamiónová doprava + lodná doprava + železničná doprava + kamiónová doprava.

Line